Instalacje sieci

Większość urządzeń informatycznych oraz telefonicznych wymaga połączenia kablowego. Odpowiednie wykonanie instalacji zapewnia wieloletnią oraz nie zawodną łączność pomiędzy sprzętem informatycznym i telefonicznym.

Wykonujemy pełną dokumentację techniczną oraz pomiary wykonanej instalacji.