Comarch HRM – moduł Kadry i Płace

Comarch HRM to doskonałe narzędzie dedykowane działom HR, czyli kadr i płac. Optima Kadry i Płace pozwala na działanie zgodne z zawsze aktualną wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych i prawa pracy. Jest to możliwe dzięki stałej aktualizacji oprogramowania w zakresie obowiązujących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Moduł HRM Comarch gwarantuje szybkie działanie w przypadku dynamicznej zmiany wymogów prawnych, co może być niezwykle ważne w przypadku aktualizowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) czy e-Teczek pracowniczych. Comarch dla HR pozwala na wykorzystanie jednego, uniwersalnego narzędzia, zamiast kilku. Wpływa to na przebieg i szybkość pracy, a także oszczędza czas i pieniądze, jakie trzeba by było przeznaczyć na kilka oddzielnych programów. Co zyskuje Twój dział HR, decydując się na moduł Optima Kadry i Płace?

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry – co zyskujesz decydując się na takie rozwiązanie?

Moduł Comarch Optima Kadry i Płace jest kompatybilny z popularnym programem Płatnik, dzięki czemu możliwe jest szybkie i proste prowadzenie rozliczeń z ZUS. Co więcej, Comarch HRM integruje się również z e-Deklaracje, co wpływa na komfort związany ze skręceniem nakładu pracy przeznaczonego na wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego.

Comarch Kadry i Płace ułatwia również prowadzenie elektronicznych teczek pracownika i katalogowanie akt pracowniczych. Jest to również niezastąpione narzędzie kontrolujące limity urlopów, zwolnień chorobowych, dni zasiłkowych, okresu urlopu rodzicielskiego i automatyczne dostosowywanie ich do stażu pracy.

Program kadrowo płacowy Optima to również prosty import i eksport danych dotyczących planu pracy, umów, obliczania czasu przepracowanego oraz nieobecności pracowników. Wygodniejsze staje się również generowanie zaświadczeń Z-3 i ewidencjonowanie przebiegu zatrudnienia.

To oczywiście nie wszystkie możliwości, co oferuje jeszcze Program kadrowy Optima?

 • kompleksowe zarządzanie kadrami, mapowanie struktury firmy,
 • obliczanie należnych wynagrodzeń,
 • Importowanie danych z Płatnika (według ZUS ZUA),
 • kontrolowanie danych osobowych pracowników – weryfikacja poprawności PESEL itp.
 • obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich,
 • określanie czasu pracy,
 • zautomatyzowanie obliczanie należnych składek,
 • szybkie i proste korygowanie wypłat,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych – z cudzoziemcami, umów godzinowych itp.
 • naliczanie i generowanie deklaracji podatkowych, a także ich przesyłanie do systemu US e-Deklaracje,
 • pełna obsługa deklaracji z PFRON,
 • obsługa PKK,
 • bezpieczna archiwizacji,
 • i wiele, wiele innych funkcjonalności, które są niezbędne podczas wykonywania pracy.

Comarch ERP Optima Kadry i Płace- moduł rozszerzony PLUS

Program Optima Kadry i Płace, podobnie jak inne moduły, takie jak np.: Comarch CRM, czy popularny Optima Program Księgowy ma możliwość rozbudowy do modułu rozszerzonego PLUS. W bardziej zaawansowanej wersji Twój podstawowy program Comarch Kadry i Płace zyskuje nowe funkcjonalności. Do takich można zaliczyć np.:

 • wykonywanie łączonych operacji dla wszystkich pracowników w jednym czasie, co ułatwia obliczanie dni nieobecności, urlopowych itp.
 • kompleksową obsługę pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • łączenie listy płac z określonych działem,
 • wygodna ewidencja potrąceń alimentacyjnych i komorniczych,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników w delegacji i zatrudnionych tymczasowo,
 • bardziej zaawansowane możliwości w zakresie wyliczania nadgodzin,
 • importowanie informacji z wykorzystaniem czytników RCP,
 • możliwość opisywania pracowników,
 • i wiele innych przydatnych funkcji.

Wybierając oprogramowanie dla swojego biznesu, sprawdź również inne moduły, które poza Comarch HRM mogą usprawnić działanie Twojej firmy. W ofercie programy takie jak: OCR, Optima Kasa i Bank, a także niezwykle popularny moduł Optima Magazyn i system do raportowania i analiz – wizualizacja danych.


 

System-3 Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 35/2

59-300 Lubin 

e-mail: biuro@system-3.com.pl

tel: 76 742 66 30