Optima program księgowy – księga handlowa

Optima – program księgowy i Comarch ERP Optima Księga Handlowa to programy, które pozwalają na prowadzenie pełnej księgowości niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Optima – program księgowy ma również możliwość rozbudowy o dedykowane aplikacje, takie jak np. Comarch e-sprawozdania, dzięki którym możliwe staje się prowadzenie profesjonalnej rachunkowości na wysokim poziomie – zgodnie z aktualnymi zapisami Ustawy o rachunkowości. Program księgowy Optima dedykowany jest do dużych, średnich i małych firm. Na co, poza opcją e-sprawozdania Comarch można liczyć, wybierając program Optima – pełna księgowość?

Optima księgowość – co umożliwia moduł Księga Handlowa?

Optima Księga Handlowa to aplikacja, która daje firmom całkiem nowe możliwości w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. To, co istotne – aplikacja Comarch Księgowość jest nieustannie aktualizowana, dzięki czemu nie ma obaw o zastosowanie przepisów, które są niezgodne ze stanem faktycznym. Co więcej, istnieje możliwość wyboru modułu. Dostępne to Księga Handlowa Optima i moduł rozszerzony Księga Handlowa Comarch PLUS. Co zatem zyskujesz, decydując się na to rozwiązanie?

• tworzenie okresów obrachunkowych,

 • tworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont ,

 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,

 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,

 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,

 • predekretację dokumentów,

 • tworzenie księgowań okresowych,

 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,

 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,

 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,

 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8, a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,

 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,

 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,

 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,

 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,

 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie zarachowywania dekretów,

 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,

 • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną

 • automatyczną internetową wymianę dokumentów,

 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego, dostępne szkolenie bezpłatne,

 • scalenie plików JPK_VAT,

 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie,

 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności – Split payment.

 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

Jak widać po wyżej opisanych przykładach, optima program księgowy (moduł Księga Handlowa) umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, bez konieczności dużego nakładu czasu i konieczności korzystania z wielu narzędzi. Obsługa aplikacji jest dość intuicyjna, a w znaczący sposób wpływa na usprawnienie przepływu pracy, Dla pracowników z działu księgowego, którzy będą mieli pierwszy raz do czynienia z tym programem, przygotowane jest specjalne szkolenie z Optima Księga Handlowa.

Optima KPiR oraz Ewidencja Podatkowa – moduł Comarch ERP

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa jest solidnym wsparciem księgowości podczas wykonywania codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji podatkowej i KPiR. Umożliwia również proste i szybkie wykonywanie rozliczeń podatku VAT od usług i towarów. Podstawowy program księgowy Comarch może być zatem rozszerzony o kolejny moduł, który pozwoli w prosty sposób prowadzić kompletną Księgę Przychodów i Rozchodów, Ewidencję Podatkową i wiele innych czynności (np. naliczanie zaliczek na PIT, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń etc.).

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • dodanie spisu z natury,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
 •  rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego dostępne szkolenie bezpłatne,
 • prowadzenie firmy wielozakładowej,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności – Split Payment.
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.
Comarch oferuje również wiele innych, praktycznych i nowoczesnych rozwiązań programowych dla firm. W ofercie znajdują się również inne rozwiązania dla biznesu, takie jak Comarch HRM, który wspiera i ułatwia pracę działu kadr i płac, popularny Comarch CRM, a także Optima Kasa i Bank, który może stanowić dodatkowe wsparcie dla działu rozliczeń i księgowości. Na uwagę zasługuje również aplikacja OCR, która dzięki technologii optycznego rozpoznawania tekstu ułatwia wprowadzanie faktur do systemu. Poza wyżej opisanymi Comarch ma również dedykowany program do kontrolowania i ewidencjonowania stanów magazynowych (Optima Magazyn), a także oprogramowanie Wizualizacja danych, które pozwala na wykonywanie raportów i analiz.

System-3 Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 35/2

59-300 Lubin 

e-mail: biuro@system-3.com.pl

tel: 76 742 66 30