O System-3

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest System-3 Sp.z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Brzeska 6a/15, 59-300 Lubin, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162357
 2. Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez administratora informacji handlowych i marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.
 4. Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celach:
  1. zawarcia i wykonania zawartych umów, w tym zapewnienia poprawnej jakości ich wykonania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, wystawiania biletów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  3.  dochodzenia roszczeń wynikających z umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 
 5. Podane dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 6), tj.:
  1. w przypadku przetwarzania danych w związku wykonywaniem umowy będzie to czas trwania umowy;
  2. w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych będzie to  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych;
  3. w przypadku przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń będzie to czas po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
  4. w przypadku przetwarzania danych w związku z marketingiem usług własnych w czasie trwania umowy będzie to czas trwania umowy;
  5. w przypadku przetwarzania danych w sytuacji wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych będzie to czas do momentu wycofania zgody.
 6. Klient ma prawo złożyć wniosek:
  1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  2. o sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  3. o  przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
  4. o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 7. Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 8), Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania     jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 8. Dane klientów mogą być przekazywane, oprócz osób upoważnionych przez administratora, również innym podmiotom, w tym przetwarzającym dane w imieniu  administratora, takim jak wykonujące na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz innym administratorom.
 9. Dane klientów mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych, funkcjonalnych, oraz do personalizacji reklam. Klikając „akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień lub opuszczenie serwisu. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies zawartą w Polityce Prywatności..

Ustawienia cookies Akceptuję

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.