Systemu Obsługi Zgłoszeń

Do współpracy z naszymi klientami używamy Systemu Obsługi Zgłoszeń – Help Desk, jest to aplikacja naszego autorstwa umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane i raportowane na koniec miesiąca.

Zaloguj się: https://helpdesk.system-3.com.pl/login

W celu założenia nowego konta prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: serwis_it@system-3.com.pl